NO.4
THE AFRICAN LUXURY MAGAZINE
Spring/Summer 2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Deze definitie van MVO spreekt African Luxury zeer aan, temeer daar wij voornamelijk opereren in landen waar de welvaart geen gemeengoed is en sommige bevolkingsgroepen daartoe niet dezelfde toegang hebben dan andere groepen. In onze zoektocht naar een middel om aan MVO waardevolle inhoud te geven èn vanuit de stellige overtuiging dat het bijdragen aan het vergroten van kansen op welvaart vele malen te prefereren is dan het simpelweg overmaken van gelden, heeft African Luxury besloten om de volgende belangrijke trajecten te ondersteunen: Stichting Het Vergeten Kind, African Parks en verschillende fondsen van de Triodos Bank.

 

Stichting Het Vergeten Kind

Deze stichting zet zich in voor talloze kinderen tussen de 0 en 18 jaar die door een onveilige of instabiele thuissituatie een moeilijke kindertijd doormaken in Nederland. Ze groeien op in opvanglocaties of in kwetsbare gezinnen, waarbij hun ontwikkeling stagneert. Deze kinderen zijn vaak sociaal uitgesloten en kunnen daarom niet mee doen in onze maatschappij. Het Vergeten kind zet zich in om het welzijn van deze beschadigde kinderen structureel te verbeteren. De stichting geeft deze kinderen aandacht waardoor ze weer gezien worden, een stem krijgen en zich kunnen ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Op een bosrijk terrein aan het Wolfsven in Geldrop-Mierlo ligt Hotel Heppie, onderdeel van Het Vergeten Kind. Niet zomaar een groepsaccommodatie maar een bijzondere plek waar kinderen uit heel Nederland kunnen ontspannen en spelen. Hotel Heppie is de thuisbasis voor zorgvakanties en opvangweekenden van Het Vergeten Kind. Ook scholen uit het speciaal onderwijs en groepen uit jeugdzorg instellingen zijn van harte welkom in het hotel, dat helemaal is afgestemd op doelgroepkinderen. Meer informatie over andere activiteiten van Het Vergeten Kind kun je vinden op www.hetvergetenkind.nl

 

African Parks

African Parks is een van oorsprong Nederlandse ‘non-profit’ organisatie die strijdt voor behoud en het in stand houden van omvangrijke stukken natuurgebied en wild-parken in verschillende Afrikaanse landen.

African Parks is opgericht in 2000 als antwoord op de dramatische teloorgang van beschermd gebied als gevolg van pover beheer en een structureel gebrek aan middelen. Kenmerkend voor African Parks is een zakelijk gerichte aanpak. Behalve het voor de toekomst veilig stellen van grote oppervlakten natuurgebied en zorgen voor de uitvoering van alle taken en activiteiten die nodig zijn om deze gebieden en de hierin voorkomende flora en fauna te beschermen, blijft het vizier gericht op het stimuleren van economische ontwikkeling. Mede door het verlichten van de schrijnende armoede in de omwonende leefgemeenschappen kan het uiteindelijke doel worden bereikt, namelijk: het voor de lange termijn waarborgen van ecologische, sociale en financieel onafhankelijke levensvatbaarheid van ieder park.

Momenteel heeft African Parks tien parken in beheer met een gezamenlijke omvang van 6 miljoen hectare, die verspreid liggen over zeven verschillende Afrikaanse landen, te weten: Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo (DRC), Malawi, Rwanda en Zambia. African Parks streeft ernaar om in 2020, in totaal 20 parken te beheren met een gezamenlijke oppervlakte van 10 miljoen hectare. Gelet op de geografische spreiding en de verschillende eco-systemen, zal dit het meest onderscheidende portfolio van natuurgebied in Afrika zijn, onder beheer van één organisatie.

Bekijk de filmimpressie over African Parcs:

African Parks: A Business Approach to Conservation from African Parks on Vimeo.

Het Triodos Fair Share en het Multi-impact Fund

zijn beleggingsfondsen. African Luxury is deelnemer in beide fondsen door periodiek een deel van de opbrengst hierin te investeren. Onze inleg wordt via leningen en deelnemingen in het aandelenkapitaal geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen kleine ondernemers kredieten afsluiten, spaargeld veilig wegzetten, het inkomen verbeteren en werkgelegenheid creëren. Het fonds investeert in ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Centraal-Azië en Azië. Het Multi-impact fund investeert in sectoren die cruciaal zijn voor de transitie naar een economie die groener, menselijker en innovatiever is.