NO.4
THE AFRICAN LUXURY MAGAZINE
Spring/Summer 2020

SkyNRG – Biofuel Programma

Hier krijgen wij energie van

“We zijn trots dat African Luxury als eerste reisorganisatie in Nederland vluchten deels met duurzame vliegtuigbrandstof uitvoert en daarmee de COuitstoot van de vluchten reduceert. Dat hebben we kunnen realiseren door ons te committeren aan de afname van duurzame kerosine van SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame kerosine. Met de Keep Discovering mentaliteit zoek je immers naar bedrijven met diezelfde mentaliteit; die staan voor waar jij voor staat.”
De luchtvaart is van grote betekenis voor de wereldeconomie. Dat geldt zeker voor een exportland als Nederland. Maar of je nu vliegt naar je vakantiebestemming of naar een zakelijke afspraak, het vliegverkeer levert een behoorlijke bijdragen aan de uitstoot van COen daarmee aan de opwarming van de aarde. Daar komt nog bij dat door experts een sterke toename van het vliegverkeer wordt voorzien. Hoewel er inmiddels volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame alternatieven blijven met name de lange afstandsvluchten een uitdaging. Een goede oplossing voor de lange afstandsvluchten is vliegen op duurzame kerosine. Duurzame kerosine is een beproefd en noodzakelijk alternatief om de COuitstoot binnen de luchtvaart te verminderen. Het gebruik van duurzame kerosine draagt bij aan een duurzame groei van de luchtvaart. De duurzame kerosine die momenteel het meest geproduceerd wordt wordt gemaakt van gebruikt frituurvet en stoot 74% minder COuit dan fossiele kerosine. Bovendien draagt duurzame kerosine bij aan een verbetering van luchtkwaliteit door een lagere uitstoot van (ultra)fijnstof tot wel 90% en zwavelemissies tot 100%.

CO2-reductie is een collectieve verantwoordelijkheid. Iedereen die dat serieus neemt doet dat op zijn eigen manier. De wereld op zijn mooist is het waard om door te geven. Aan volgende generaties. Nu misschien wel meer dan ooit. African Luxury weet als geen ander hoe sensationeel die wereld is. Onze kerndrift is ‘Keep discovering’. Weet je nog? Dat zit in onze genen. Wij zien door onze reizen veel nieuwe mogelijkheden ontstaan, terwijl we aan de andere kant onze ogen niet willen sluiten voor de tegenstelling die het aanbieden van vliegreizen en een schoon klimaat oplevert. Voor dit laatste denken wij een positieve oplossing te hebben gevonden.

SkyNRG is wereldmarktleider in duurzame vliegtuigbrandstoffen

SkyNRG is net als wij van mening dat het verkennen van de aarde geen negatieve impact op onze planeet mag hebben. Zij wil iedereen de mogelijkheid bieden om duurzaam te vliegen. Daarom is het de missie van SkyNRG om met duurzame kerosine op korte termijn de luchtvaartindustrie te helpen verduurzamen en om van duurzame vliegtuigbrandstof de nieuwe wereldwijde standaard te maken.

De productieroute om duurzame kerosine te maken is ver ontwikkeld maar de vraag is nog te gering, mede omdat duurzame kerosine vandaag de dag nog twee à drie keer zo duur is. Ook is er nog te weinig duurzame kerosine beschikbaar. De vraag moet dus worden gestimuleerd. African Luxury is met die reden ingestapt om met haar reizen ook een beweging op gang te brengen die de vraag naar duurzame kerosine doet stijgen om zodoende de missie van SkyNRG te ondersteunen.

De duurzame kerosine van SkyNRG voldoet aan hoge duurzaamheidseisen

De onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG adviseert of de brandstof voldoet aan hoge duurzaamheidseisen, zodat deze geen negatief effect heeft op de voedselketen of op het milieu. Hierbij wordt tevens streng gekeken naar potentiële verdringingseffecten in andere markten. In geen geval zullen voedselgewassen worden gebruikt. Ook soja en/ of palm producten zullen niet worden aangeraakt. De Board bestaat uit het WWF International, de European Climate Foundation, het Solidaridad Network en de Rijksuniversiteit Groningen. De duurzaamheid van de keten en van de bijbehorende producten wordt bovendien geborgd door certificering van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), de hoogste certificeringsstandaard voor duurzame brandstoffen.

Wat heeft African Luxury concreet bereikt?

African Luxury heeft een substantiële hoeveelheid duurzame kerosine bij SkyNRG afgenomen en is hiermee een deel van haar vliegreizen gaan uitvoeren. Hiermee heeft African Luxury in 2019 16,4% minder COop haar vliegreizen uitgestoten.
True Luxury is being able to see a fresh planet with a pair of responsible eyes.
Again and again. Keep Discovering!

 

Wil je meer over duurzame kerosine weten? Klik dan hier.